Extra

  • bildspel_zlata

NYHETER

FÖRBUNDSSTÄMMA 2020

Den 12-13 december har Riksförbundet SIMON förbundsstämma på Tollare Folkhögskola i Stockholm. I dagarna har en kallelse med information gått ut till förbundets lokalföreningar. Är du medlem i SIMON och är intresserad av att delta? Läs mer nedan om förbundsstämman.

Läs mer

UPPDATERA DINA MEDLEMSUPPGIFTER

Det händer mycket inom SIMON och vi vill gärna kontakta och informera dig om vad som är på gång! Utan rätt uppgifter i vårt medlemsregister så har vi dock svårt att kontakta dig. Du som är medlem i en SIMON förening och vet att det var ett tag sedan du uppdaterade dina medlemsuppgifter, vi vill […]

Läs mer

SIMON SKRIVER UNDER DEKLARATION FÖR EN STARK DEMOKRATI!

Foto: Kommittén Demokratin 100 år, Riksförbundet SIMON Nästa år är det 100 år sedan Sverige blev en demokrati. I dag ser vi en utveckling där demokratin utmanas och hotas i det svenska samhället, samt i vår omvärld, av antidemokratiska krafter. Det är därför angeläget att fortsatt värna demokratin och att stå upp för demokratins principer. […]

Läs mer

SIMON FÅR FÖRNYAT FÖRTROENDE AV KSANs ÅRSMÖTE!

I går hade KSAN, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor årsmöte. KSAN är en organisation som arbetar med frågor kring alkohol och andra beroendeframkallande medel utifrån ett kvinnoperspektiv, där SIMON är en utav KSANs medlemsorganisationer. På årsmötet omvaldes Ingela Broberg från SIMONS Kvinnokommitté till uppdraget som ersättare i KSANs styrelse. Ingela Broberg är även vice […]

Läs mer

Dags för årsmöte!

I dagarna har förbundet skickat ut konkreta tips och information till lokalföreningarna inom SIMON gällande planering av föreningarnas årsmöten. Om du som ska planera lokalföreningens årsmöte har frågor eller behov av att bolla saker är du varmt välkommen att mejla oss på förbundskansliet. E-post: simon@simon.org.se Foto: christina@wocintechchat.com, unsplash.com

Läs mer

På nya stolar!

Fr. o. m månadsskiftet juli/augusti förstärker vi SIMONS organisation med två nya tjänster. Kerstin Eriksson, tidigare förbundssekreterare, går över till en tjänst som drogpolitisk sekreterare med ekonomiansvar på förbundet. Linda Lundberg, bitr. förbundssekreterare, tar därmed över uppdraget som förbundssekreterare för förbundet.

Läs mer

Semestertider!

Under perioden 13/7 till 10/8 har vi en lägre bemanning på förbundskansliet. Vi återkommer så snart vi kan för att besvara mail och telefonsamtal under dessa veckor. Vi på SIMON önskar er alla en skön sommar!

Läs mer

SIMON får fortsatt förtroende av CANs årsmöte

Vid CANs årsmöte (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) omvaldes Kerstin Eriksson från SIMON till ledamot i CANs styrelse 2020. CANs styrelse består av minst fjorton ledamöter. Regeringen utser ordförande och ersättare. Styrelsen ska på ett allsidigt sätt representera de olika medlemsorganisationernas arbets- och intresseområden. SIMON ser fram emot att få delta i CANs arbete! Grattis […]

Läs mer

Nytt datum för Riksförbundet SIMONS förbundsstämma

Med anledning av coronaviruspandemin beslutade förbundsstyrelsen i våras att flytta årets förbundsstämma till hösten/vintern 2020. Vi kan nu informera om att det nya datumet för årets förbundsstämma är den 12-13/12-2020. Mötet hålls denna gång på Tollare Folkhögskola i Stockholm. Boka dessa dagar i din kalender redan nu. Mer information kommer i september!

Läs mer

SIMON uppmärksammar “Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika” den 26 juni!

Den 26 juni är den “Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika”. En dag för att lyfta och synliggöra de stora utmaningar vi har när det gäller dessa frågor. För 30 år sedan uppmärksammade en grupp engagerade personer att det kommit rapporter både från beroendevården och polisens sida om att narkotikamissbruk bland […]

Läs mer