Extra

Vecka 45, den nationella uppmärksamhetsveckan om alkohol och dess skadeverkningar

Snart är det dags igen för vecka 45 då vi nationellt uppmärksammar alkoholens skadeverkningar och konsekvenser. Alkohol är den tredje största riskfaktorn bakom ohälsa och för tidig död (Folkhälsomyndigheten 2016). Berusning står bakom många direkta fysiska skador av alkohol som våldsbrott, sexualbrott, drunkning, bränder, fall och trafikolyckor. Dessutom drabbas många barn, anhöriga och arbetskamrater. KSAN, […]

Läs mer

Stort intresse för SIMON på Drogfokus i Uppsala

Riksförbundet SIMON deltog vid konferensen Drogfokus i Uppsala 17 – 18 oktober. Runt 900 deltagare, från alla sektorer i samhället, möttes för att ta del av nyheter, nätverka med andra, skapa nya samarbeten och få idéer och inspiration i arbetet kring alkohol och droger. SIMONs frågor, är högaktuella och det fanns ett stort intresse vid SIMONs […]

Läs mer

SIMON i Almedalen

SIMON i Almedalen                                                                                          Narkotika är en av de största bakomliggande orsakerna till de senaste årens upptrappade våld och kriminalitet. I dessa sammanhang är invandrade många gånger överrepresenterade. SIMON arrangerade ett seminarium under Almedalsveckan 2018. Ett panelsamtal som tog upp frågan vad vi kan göra för att gemensamt ta ansvar för utvecklingen […]

Läs mer

Årets SIMON-medlem

Riksförbundet SIMON har utsett Thord Anders Borggren Karlsson från Norrköping till ÅRETS SIMON-MEDLEM för år 2017. Trots aktningsvärd ålder och sjukdomsperioder har Thord fortsatt oavbrutet med sitt engagemang för föreningen SIMON och dess kamp mot narkotika. Thord har under året framgångsrikt påbörjat ett proaktivt förebyggande arbete kring stadsdelen Ljura i Norrköpings kommun. Detta arbete har […]

Läs mer

Förbundsstämma

Riksförbundet SIMON höll sin 24:e förbundsstämma i Skellefteå i början av maj månad. Ordförande Redar Baskin hälsade alla välkomna och delade i sitt inledningsanförande sina egna erfarenheter av att ha kommit till Sverige som ensamkommande ungdom i början av 1980-talet. Han lyfte också behovet av SIMON utifrån den samhällsutveckling vi ser, med många utsatta områden […]

Läs mer
Hassan Mohamed från SIMON Boden tillsammans med Bengt Westerberg moderator  på utbildningen

Prevent don´t Promote, fördjupad narkotikautbildning

Under våren har ett flertal SIMON medlemmar deltagit i fördjupad narkotikautbildning arrangerad av NBV och SLAN, Sveriges Landsråd för Alkohol och Narkotikafrågor. Områden för utbildningen har varit svensk narkotikapolitik både i ett historiskt perspektiv och dagens utmaningar. En fördjupad genomgång av narkotikaanvändning ur biologiskt och socialt perspektiv samt vård och behandlingsmodeller. Utbildningen har också bland […]

Läs mer
kerstin_eriksson

Ny förbundssekreterare

Kerstin Eriksson är ny förbundssekreterare på SIMON och efterträder Ann-Sofie Roberntz. Kerstin kommer senast från LP-verksamheten och har mångårig erfarenhet från  SIMONs verksamhetsområden. – Det är oerhört viktiga frågor som är högaktuella. Jag ser det som en spännande och viktig utmaning, och ser fram emot att få leda utvecklingen tillsammans med styrelsen, säger Kerstin Eriksson. […]

Läs mer

Förebygg.nu 2017 i Göteborg

Att inkludera ensamkommande i aktiviteter och att arbeta mot psykisk ohälsa och drogmissbruk hos målgruppen är något många av SIMONs lokalföreningar och medlemmar är engagerade i. På Förebygg.nu 2017 i Göteborg berättade behandlingspedagogen och SIMON-medlemmen Abdulahi Cadaani och SIMON Luleås ordförande Mohamed Rage, som själv kom till Sverige som ensamkommand,e om sina erfarenheter. Panelsamtalet Ensamkommande […]

Läs mer
bild-kvinnor

Nationell inspiration i Umeå

Familjeperspektivet var ett av huvudteman under SIMON-dagarna 2016 i Umeå med anledning av SIMONs  filmsatsning För barnens skull. Den 14-16 oktober samlades ett 50-tal medlemmar från hela landet för att dela tankar och idéer, och inspireras till utveckling av sina lokalföreningar. Särskilt fokus lades också på att involvera fler kvinnor och ungdomar i verksamheten. SIMONs egen konferensfotograf Berndt […]

Läs mer