Extra

Author Archive | Kerstin Eriksson

SIMON i Almedalen

SIMON i Almedalen                                                                                          Narkotika är en av de största bakomliggande orsakerna till de senaste årens upptrappade våld och kriminalitet. I dessa sammanhang är invandrade många gånger överrepresenterade. SIMON arrangerade ett seminarium under Almedalsveckan 2018. Ett panelsamtal som tog upp frågan vad vi kan göra för att gemensamt ta ansvar för utvecklingen […]

Läs mer

Årets SIMON-medlem

Riksförbundet SIMON har utsett Thord Anders Borggren Karlsson från Norrköping till ÅRETS SIMON-MEDLEM för år 2017. Trots aktningsvärd ålder och sjukdomsperioder har Thord fortsatt oavbrutet med sitt engagemang för föreningen SIMON och dess kamp mot narkotika. Thord har under året framgångsrikt påbörjat ett proaktivt förebyggande arbete kring stadsdelen Ljura i Norrköpings kommun. Detta arbete har […]

Läs mer

Förbundsstämma

Riksförbundet SIMON höll sin 24:e förbundsstämma i Skellefteå i början av maj månad. Ordförande Redar Baskin hälsade alla välkomna och delade i sitt inledningsanförande sina egna erfarenheter av att ha kommit till Sverige som ensamkommande ungdom i början av 1980-talet. Han lyfte också behovet av SIMON utifrån den samhällsutveckling vi ser, med många utsatta områden […]

Läs mer
Hassan Mohamed från SIMON Boden tillsammans med Bengt Westerberg moderator  på utbildningen

Prevent don´t Promote, fördjupad narkotikautbildning

Under våren har ett flertal SIMON medlemmar deltagit i fördjupad narkotikautbildning arrangerad av NBV och SLAN, Sveriges Landsråd för Alkohol och Narkotikafrågor. Områden för utbildningen har varit svensk narkotikapolitik både i ett historiskt perspektiv och dagens utmaningar. En fördjupad genomgång av narkotikaanvändning ur biologiskt och socialt perspektiv samt vård och behandlingsmodeller. Utbildningen har också bland […]

Läs mer