Extra

Bli medlem i SIMON

  • SIMON är religiöst och politiskt obundet och vill vara en resurs i kampen mot droger och fungera som en bro mellan invandrade, flyktingar och det svenska samhället.
  • SIMON stöder en restriktiv narkotika- och alkoholpolitik. Drogerna utgör ett hot mot demokratin och mot en sund uppväxtmiljö för barn och ungdomar. En liberalisering leder enbart till mer droger och ytterligare social utslagning i samhället.
  • SIMON är en mångkulturell organisation och baserar sin verksamhet på principen om alla människors lika värde och demokrati. Riksförbundet arbetar för att motverka missbruk, främlingsfientlighet och rasism och för en ökad integration i samhället.


Medlemskapet kostar 50 kronor per år för enskilt medlemskap och 150 kronor för hela familjen. Den lokala föreningen kan ta ut en större avgift.

KvinnaManJaNej