Extra

Om oss

vinwar_citat_200px

  • Vi är en mångkulturell organisation som arbetar för att öka delaktigheten i samhället, oavsett bakgrund.
  • Vi arbetar över kultur- och religionsgränser. Förbundet är religiöst och politiskt obundet och arbetar utifrån alla människors lika värde.
  • Vi bedriver opinion kring viktiga drogrelaterade frågor.
  • Vi vill motverka drogmissbruk och sätter särskilt fokus på drogrelaterade frågor som berör specifika grupper. Förbundet anser att all icke-medicinsk användning av narkotika ska vara förbjuden och stöder en restriktiv alkoholpolitik. Droger är ett hot mot demokratin och mot en bra uppväxtmiljö för barn och ungdomar.
  • Vi är medlemmar i lokalföreningar som också kan ha hela föreningar som medlemmar. Vår styrka är våra medlemmars erfarenheter. Förbundet är organiserat enligt den demokratiska folkrörelsemodellen med lokalföreningar över hela landet.
  • Vi gör lokala aktiviteter, som fotbollsturneringar, svenskundervisning för ensamkommande, sommarläger etc.
  • Vill du bli medlem, kontakta oss här!

 

Kort historik

Riksförbundet SIMON grundades 1990 av psykologen Gundi Gabrielsson, läkaren Riyadh Al-Baldawi och socialarbetaren Gun Zacharias. De hade, inte minst i sitt arbete, fått en medvetenhet om missbruksproblem hos invandrade och deras barn; något svenska myndigheter stod handfallna inför, bland annat på grund av kulturella och språkliga kunskapsbrister. SIMON bildades för att fungera som en bro mellan invandrade och det svenska samhället och utgöra en resurs, både för svenskar och invandrare. SIMON engagerade sig redan när förbundet bildades för skapa en medvetenhet om drogen khat, en tuggdrog som man noterat förekom i vissa grupper. Ett av många exempel på hur förbundet arbetar utifrån tanken att ”drogkulturer möts och blandas”. Många invandrade kommer med andra erfarenheter av droger och drogkulturer. I Sverige möter de framför allt alkohol och en stark alkoholkultur, som skapar stor oro inte minst i föräldragenerationen.

Familjen och föräldragenerationen har stått i centrum allt sedan förbundet bildades. Bakgrunden är att många invandrade kan känna en rädsla för att ta en myndighetskontakt för att få hjälp. Förtroendeskapande möten är därför en av förbundets viktiga verksamheter. Det förtroendeskapande mötet är tänkt att vara ett stöd vid dessa kontakter, att kunna ge råd och stöd, men också skapa sammanhang som leder till ökat engagemang i lokalföreningen och delaktighet i lokalsamhället. Samtal, information och kulturverksamhet är viktiga inslag i dessa förtroendeskapande möten.