Extra

Årets SIMON-medlem

Riksförbundet SIMON har utsett Thord Anders Borggren Karlsson från Norrköping till ÅRETS SIMON-MEDLEM för år 2017.

Trots aktningsvärd ålder och sjukdomsperioder har Thord fortsatt oavbrutet med sitt engagemang för föreningen SIMON och dess kamp mot narkotika. Thord har under året framgångsrikt påbörjat ett proaktivt förebyggande arbete kring stadsdelen Ljura i Norrköpings kommun. Detta arbete har inneburit många kontakter och möten med kommunen, tjänstemännen, region Östergötland, och föreningslivet i kommunen. I dessa sammanhang har Thord representerat SIMONs lokalförening och betonat vikten av att ha föreningen med som partner i olika arrangemang.