Extra

Förbundsstämma

Redar Baskin ordförande för riksförbundet SIMON

Riksförbundet SIMON höll sin 24:e förbundsstämma i Skellefteå i början av maj månad. Ordförande Redar Baskin hälsade alla välkomna och delade i sitt inledningsanförande sina egna erfarenheter av att ha kommit till Sverige som ensamkommande ungdom i början av 1980-talet. Han lyfte också behovet av SIMON utifrån den samhällsutveckling vi ser, med många utsatta områden där ca 85% av alla våldsbrott beror på narkotika och där majoriteten av de drabbade är invandrade. Redar Baskin omvaldes till ordförande för Riksförbundet SIMON för nästkommande tvåårsperiod.

Deltagare vid SIMONs förbundsstämma