Extra

Prevent don´t Promote, fördjupad narkotikautbildning

Under våren har ett flertal SIMON medlemmar deltagit i fördjupad narkotikautbildning arrangerad av NBV och SLAN, Sveriges Landsråd för Alkohol och Narkotikafrågor. Områden för utbildningen har varit svensk narkotikapolitik både i ett historiskt perspektiv och dagens utmaningar. En fördjupad genomgång av narkotikaanvändning ur biologiskt och socialt perspektiv samt vård och behandlingsmodeller. Utbildningen har också bland annat haft inslag från polisen och narkotikabrottsligheten samt effektiv prevention. Genom utbildningen stärker SIMON sin roll i narkotikapolitiska nätverk.

Hassan Mohamed från SIMON Boden tillsammans med Bengt Westerberg moderator på utbildningen