Extra

SIMON i Almedalen

SIMON i Almedalen                                                                                         

Narkotika är en av de största bakomliggande orsakerna till de senaste årens upptrappade våld och kriminalitet. I dessa sammanhang är invandrade många gånger överrepresenterade. SIMON arrangerade ett seminarium under Almedalsveckan 2018. Ett panelsamtal som tog upp frågan vad vi kan göra för att gemensamt ta ansvar för utvecklingen och hitta konstruktiva lösningar. Svenskar och invandrade tillsammans, organisationer och föreningsliv i samverkan med myndigheter. Medverkande var Kerstin Eriksson, förbundssekreterare, SIMON, Sven-Olof Carlsson, projektledare, Prevent Don´t Promote, Sofia Modigh, teamchef, IOGT-NTO, Germay Woldu, verksamhetsledare, KRIS Stockholm samt Mats Einestam ordförande för SIMON Örebro.
SIMON medverkade även i andra arrangemang och aktiviteter under veckan.