Extra

Stort intresse för SIMON på Drogfokus i Uppsala

Stort intresse för SIMON

Riksförbundet SIMON deltog vid konferensen Drogfokus i Uppsala 17 – 18 oktober. Runt 900 deltagare, från alla sektorer i samhället, möttes för att ta del av nyheter, nätverka med andra, skapa nya samarbeten och få idéer och inspiration i arbetet kring alkohol och droger. SIMONs frågor, är högaktuella och det fanns ett stort intresse vid SIMONs monter. En av SIMONs medarbetare deltog också som föreläsare i ett seminarium kring ensamkommandes situation idag. Från “Krigszon till Friskzon”.