Extra

SIMON i Almedalen

SIMON arrangerar två seminarier under Almedalsveckan 2019

Tisdag den 2 juli kl. 11.00 i Soberian ett seminarium med rubriken “Vården blir bättre om jag förstår”. Ett seminarium som handlar om behov av och tillgång till språk och kulturkompetens inom beroendevården för nyanlända. I samband med seminariet lanserar SIMON en helt ny rapport om ämnet. Medverkar gör Michael Anefur (KD) socialutskottet, Mats Einestam från SIMONs styrelse samt Karina Jansson rapportförfattare och socialpedagog.

Onsdag den 3 juli kl. 10.00 i Soberian ett seminarium med rubriken “Från krigszon till riskzon”. Ett seminarium om nyanlända, företreträdesvis unga, och deras utsatta situation i relation till kriminalitet och droger. Medverkande är Lennart Karlsson, ordförande Svenska Narkotikapolisföreningen, Mats Wiking (S) socialutskottet, Hassan Mohumed ordförande SIMON Boden samt David Nilsson verksamhetssamordnare Agape Göteborg.