Extra

SIMON Skellefteå medverkade i seminarium

SIMON Skellefteå har varit delaktiga i Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare, RFS, treåriga projekt Min rätt – Din roll som riktar sig till ensamkommande barn, deras gode män och andra aktörer som ska samverka kring barnet. Den 3 april anordnades ett  seminarium där två medarbetare från SIMON Skellefteå deltog. I projektet finns två skrifter och tre filmer framtagna. I en av filmerna lyfter SIMON medlemmar från Skellefteå tjejers särskilda förutsättningar och behov.

Projektet Mini rätt-Din roll finansieras av Allmänna Arvsfonden och drivs av RFS mellan åren 2016-2019.