Extra

Intensiva dagar i Almedalen

Några intensiva dagar i Almedalen. Sju deltagare från SIMON deltog i olika aktiviteter, panelsamtal, seminarier och nätverkande med andra. Ett av våra teman var “Från Krigszon till Riskzon” och speglade de svårigheter många ensamkommande möter i relation till droger och kriminalitet. Ett annat tema var “Vården blir bättre om jag förstår” där vi tog upp behovet av språk- och kulturkompetens inom beroendevården. Till grund för det samtalet låg en rapport som SIMON nyligen tagit fram. Den som är intresserad av rapporten kan beställa den på: kerstin.eriksson@simon.org.se. Samtal kring båda dessa teman kommer att fortsätta på olika sätt under det kommande året.