Extra

Information om Coronaviruset (COVID-19) på svenska och andra språk!

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till alla medlemmar som arbetar med samhällsviktiga uppgifter, som tar ansvar, stöttar och hjälper till när stora delar av samhället stänger ned pga den pågående pandemin.

Vi är stolta över er, över de insatser ni gör!

I media har det framkommit att information från myndigheterna till våra invandrade grupper i Sverige, varit bristfällig, då det har saknats information på andra språk än svenska. Riksförbundet har därför beslutat att göra en insats vad gäller informationsspridning till förbundets lokala föreningar. Vi vill att alla medlemmar får tillgång till information om coronaviruset (COVID-19), aktuell samhällsinformation, samt information från hälso- och sjukvården på olika språk. Vi ber er därför vänligen att se till att så många som möjligt i er lokala förening fårtillgång till informationen. Vi vill också passa på att önska er en trevlig helg med några dagars ledighet.

Väl mött!

Styrelsen

Information om coronaviruset (COVID-19)

Det sprids ett nytt coronavirus i Sverige och resten av världen. Sjukdomen som viruset orsakar heter Covid-19. Sjukdomen påminner om förkylning eller influensa, med feber och hosta. De flesta blir inte så svårt sjuka, men en del behöver vård på sjukhus. Personer med symtom och alla över 70 år, samt de som tillhör riskgrupper uppmanas undvika sociala kontakter. Stanna hemma om du är förkyld eller har symtom som påminner om influensa. Undvik att träffa andra än de du bor med. Det gäller även om symtomen bara är lindriga. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. Det gäller både vuxna och barn. På så sätt undviker du att smitta andra människor exempelvis på arbetsplatser, i kollektivtrafiken eller platser där du är nära andra (källa: Vårdguiden, 1177).

Viktiga telefonnummer!

För allmänna frågor om Covid-19, ring 113 13. Här får du svar på allmänna frågor kring coronaviruset som ej är symptom- eller vårdrelaterade.

För sjukvårdsrådgivning, information om Covid-19, frågor om symtom, egenvård och när och var du ska söka vård, besök 1177 Vårdguiden, https://www.1177.se/

Du kan också ringa 1177Linjen är öppen dygnet runt. OBS! Vid akuta livshotande besvär så som andnöd och andningssvårigheter, ring 112.

VÅRDCENTRAL/HUSLÄKARMOTTAGNING sjukvården vill att du ska rigna din vårdcentral eller husläkarmottagning innan du går dit. Om du gör så förhindrar du att föra smittan vidare till dina medmänniskor. Vårdcentralen har särskilda regler för hur de ska ta hand om patienter just nu och kommer att berätta för dig när och hur de kan ta emot dig.

Information från myndigheterna

Information om Coronaviruset (COVID-19) från Folkhälsomyndigheten på arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, engelska samt svenska: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

AFFISCHER ATT LADDA NED:

Här finns samlad krisinformation från svenska myndigheter KRISINFORMATION.SE https://www.krisinformation.se/

Information på andra språk – Links to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/andra-sprakother-languages

Här finns information från FÖRSÄKRINGSKASSAN om vilken ersättning som kan gå att få om du behöver vara hemma pga Coronaviruset på tigrinja, engelska, somaliska och arabiska: https://www.forsakringskassan.se/sprak

Ökat våld mot barn, tjejer och kvinnor

Den senaste tiden har Sveriges Kvinno- och tjejjourer larmat om att de ser ett ökat våld mot unga tjejer och kvinnor pga de påfrestningar som pandemin för med sig. Barn, unga tjejer och kvinnor är riskgrupper för att utsättas för våld i den kris som vi nu befinner oss i. Sedan tidigare vet vi att hemmet är den farligaste platsen för våldsutsatta kvinnor. Vi vill belysa att det är viktigt att söka hjälp direkt vid våld eller hot om våld. Det är också viktigt att vi som medmänniskor vid misstanke om våld mot barn eller kvinnor vidtar åtgärder för att stoppa våldet.

Sveriges Kvinno- och tjejjourer erbjuder stöd och skydd för barn, tjejer och kvinnor som behöver deras hjälp, se kontaktuppgifter nedan:

UNIZON: https://unizon.se/ http://unizon.se/english

ROKS: https://www.roks.se/ ROKS har information på engelska, arabiska, persiska, somaliska etc.

KVINNOFRIDSLINJEN ger stöd dygnet runt på 020-50 50 50, https://kvinnofridslinjen.se/sv/

OBS! I akuta situationer ring alltid Polisen, på telefon 112.

Våra barn och unga påverkas av den pågående krisen

Många barn och ungdomar känner oro och stress pga den pågående krisen. De kan känna oro för nuet och inför framtiden. De kan ha tankar om vad som ska hända med mamma och pappa, med skolan och kompisarna. De läser och hör dagligen nyheter som kan vara skrämmande, oroande och svåra att förstå. Som vuxen och förälder kan det vara svårt att bemöta oro hos barn i sin närhet då många vuxna nu går igenom en period av stress och oro för arbete, hälsa och familjen.

Organisationen Rädda Barnen har tagit fram “Råd och Stöd” till föräldrar och barn på engelska, arabiska, dari, persiska, somaliska och tigrinja samt svenska. Informationen vänder sig till barn och unga i olika åldrar, samt till föräldrar. Det kan handla om tips för föräldrar som är hemma med barn om hur man skapar goda rutiner för familjen. Råd och stöd kring hur man kan hantera oro. Information om hur man kan prata med barn om Corona.

De har även tagit fram en app för barn som känner stark oro, “Safe Place”, i samarbete med psykologer, som man kan ladda ned gratis till sitt barn, som barnet kan använda för att göra avslappningsövningar och lättare hantera sin oro. Appen finns på svenska, engelska, persiska, arabiska och somaliska.

APP SAFE PLACE: https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/centrum/safe-place/

RÅD OCH STÖD TILL BARN OCH VUXNA OM CORONA: https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/coronaviruset-tips-rad/

ADVICE ABOUT CORONA IN OTHER LANGUAGES: https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/coronaviruset-tips-rad/sprak/

Nyheter om Corona på andra språk/lätt svenska -For news about Corona in other languages

SVERIGES RADIO: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?artikel=7428495

SVT NYHETER: https://www.svtplay.se/nyheter-pa-latt-svenska

LILLA AKTUELLT FÖR BARN OCH UNGA: https://www.svt.se/barnkanalen/barnplay/lilla-aktuellt