Extra

SIMON uppmärksammar “Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika” den 26 juni!

Den 26 juni är den “Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika”. En dag för att lyfta och synliggöra de stora utmaningar vi har när det gäller dessa frågor.

För 30 år sedan uppmärksammade en grupp engagerade personer att det kommit rapporter både från beroendevården och polisens sida om att narkotikamissbruk bland invandrade hade ökat. Detta ville man göra något åt och man samlades för att diskutera hur och vad man kunde göra. Resultatet av dessa möten och samtal blev att Riksförbundet SIMON bildades.

Under åren har olika frågor varit i fokus, under en period var frågan om rökheroin aktuell. Kathfrågan har alltid varit i fokus. Den stora flyktingvågen 2015 med många unga ensamkommande i riskzon för utanförskap skapade nya utmaningar. Aktuellt nu är trenden med en mer liberal syn på cannabis och den akuta frågan om gängkriminaliteten, där narkotikan har en central roll.

Den 26 juni är en viktig dag för att uppmärksamma dessa frågor, men ännu bättre vore om dessa frågor alltid stod högt upp på agendan. I Sverige i dag har vi många som berörs av dessa frågor. Så många drabbas, så många liv blir förstörda, så många anhöriga lider svårt.

Inom SIMON, Svenskar och invandrade mot narkotika är denna fråga alltid på agendan, det är vårt uppdrag.

Källa: UNODC, The UN Office on Drugs and Crime.