Extra

SIMON får fortsatt förtroende av CANs årsmöte

Vid CANs årsmöte (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) omvaldes Kerstin Eriksson från SIMON till ledamot i CANs styrelse 2020. CANs styrelse består av minst fjorton ledamöter. Regeringen utser ordförande och ersättare. Styrelsen ska på ett allsidigt sätt representera de olika medlemsorganisationernas arbets- och intresseområden.

SIMON ser fram emot att få delta i CANs arbete! Grattis till uppdraget på CAN, Kerstin!