Extra

På nya stolar!

Fr. o. m månadsskiftet juli/augusti förstärker vi SIMONS organisation med två nya tjänster. Kerstin Eriksson, tidigare förbundssekreterare, går över till en tjänst som drogpolitisk sekreterare med ekonomiansvar på förbundet.

Linda Lundberg, bitr. förbundssekreterare, tar därmed över uppdraget som förbundssekreterare för förbundet.