Extra

Linda Lundberg ny förbundssekreterare för Riksförbundet SIMON

Fr. o. m månadsskiftet juli/augusti förstärker vi SIMONS organisation med två nya tjänster. Linda Lundberg tar över uppdraget som förbundssekreterare för Riksförbundet SIMON.

Kerstin Eriksson, tidigare förbundssekreterare, går över till en tjänst som drogpolitisk sekreterare med ekonomiansvar på förbundet.