Extra

SIMON FÅR FÖRNYAT FÖRTROENDE AV KSANs ÅRSMÖTE!

I går hade KSAN, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor årsmöte. KSAN är en organisation som arbetar med frågor kring alkohol och andra beroendeframkallande medel utifrån ett kvinnoperspektiv, där SIMON är en utav KSANs medlemsorganisationer.

På årsmötet omvaldes Ingela Broberg från SIMONS Kvinnokommitté till uppdraget som ersättare i KSANs styrelse. Ingela Broberg är även vice ordförande för Riksförbundet SIMON.

SIMON ser fram emot att följa och delta i KSANs arbete och vi vill även gratulera Ingela Broberg till uppdraget!