Extra

DITT ENGAGEMANG FÖR DET DROGFRIA SAMHÄLLET BEHÖVS! VILL DU BLI VÅR SAMORDNINGSVOLONTÄR?

Vi söker dig som vill bidra till vårt arbete för ett drogfritt samhälle genom ett uppdrag som samordningsvolontär. Du behöver vara lyhörd, positiv och gilla att ta och få kontakt med nya människor.

Riksförbundet SIMON, Svenskar och invandrade mot narkotika är en mångkulturell intresseorganisation som arbetar för ett narkotikafritt samhälle och för en ökad integration. SIMON vill vara en resurs i kampen mot droger och fungera som en bro mellan invandrade och svenskar. Vi bedriver ett förebyggande arbete där vi vill stimulera barn och ungdomar till att bli aktiva drogmotståndare. Vi utbildar droginformatörer, erbjuder föreläsningar, samt råd- och stödinsatser. Vi arbetar för en ökad integration och vill motverka främlingsfientlighet och okunskap.

Vår styrka är medlemmarnas kunskap och erfarenhet, samt deras engagemang för det drogfria samhället.

Vi söker dig som:

  • vill samordna vårt arbete med intresseanmälningar från frivilliga runt om i landet.
  • vill samarbeta med vår förbundssekreterare genom att organisera, administrera och kommunicera vår frivilligverksamhet. Det sker genom e-post, telefon och fysiska/digitala träffar våren 2021.
  • rekrytera nya volontärer
  • hålla i introduktion av nya frivilliga mestadels via möten om du bor i Stockholm på vårt kansli, i samarbete med vår personal alt. via telefon.
  • sköta administrativa uppgifter som hör ihop med samordningsuppdraget

Specifika önskemål eller information: Du behöver vara minst 20 år och ha en god självkännedom och känna dig balanserad som person. Du får gärna vara student eller pensionär. Vi vill att du har en god förmåga att samarbeta. För att trivas i vår verksamhet behöver du vara lyhörd gentemot de personer du möter i vår verksamhet. Språkkunskaper utöver svenska är ett plus, t.ex. i arabiska, dari, somali, engelska, men det är inget krav från vår sida. För uppdraget behöver du tala och skriva en god svenska, då mycket av uppdraget går ut på information och kommunikation. Du har erfarenhet av ideell verksamhet sedan tidigare. Som samordningsvolontär får du en introduktion med information om vår organisation och uppdraget, du får information om hur vi arbetar. Du får stöd av vår personal och vi har kontakt med dig löpande under tiden som uppdraget pågår. Efter avslutat uppdrag får du ett intyg från oss som redovisar uppdraget och vad du bidragit till i vår verksamhet.

Minimiåtagande: Vi ser gärna att du är tillgänglig minst 1-2 ggr/månaden (4h). Uppdraget beror på när vi får in intresseanmälningar vilket innebär att det i samband med våra utåtriktade aktiviteter blir perioder med mer aktivitet, och ibland blir lugnare perioder, som t.ex. sommartid.

När och var genomförs uppdraget: Uppdraget utförs i Stockholms län hemifrån eller på distans hemifrån, på tider som vi kommer överens om tillsammans. Uppdraget genomförs dagtid/kvällstid. Det är ett kontinuerligt uppdrag. Du behöver ha tillgång till egen dator och internetuppkoppling för att kunna utföra uppdraget.

Skicka in din intresseanmälan via Volontärbyrån: https://www.volontarbyran.org/riksforbundet-simon-svenskar-och-invandrade-mot-narkotika/ditt-engagemang-det-drogfria-samhallet