Extra

29/9 Möte med Kvinnokommittén

Den 29 september hade SIMONS Kvinnokommitté möte via ZOOM. På agendan stod aktuella frågor för kommitténs arbete och man diskuterade kommande aktiviteter. Kvinnokommittén träffas nästa gång 20/10.