Extra

Möte med SIMONS arbetsutskott den 6/10 samt 12/10

Den 6/10 samt 12/10 hade riksförbundets arbetsutskott telefonsammanträde. På agendan stod det pågående arbetet med att förbereda förbundsstämman 12-13 december.