Extra

24-25/10 Förbundsstyrelsesammanträde, Stockholm

Den 24-25/10 sammanträder förbundsstyrelsen på kansliet i Stockholm. På dagordningen står bl.a. verksamhetsplanering och budget, verksamhetsuppföljning, samt förberedelser inför förbundsstämman i december.