Extra

JULLOVSAKTIVITETER!

Nu går det att ansöka om bidrag till lokalföreningens jullovsaktiviteter. Bidraget ska användas till aktiviteter med en tydlig koppling till förbundets förebyggande arbete inom drogområdet, förbundets uppdrag att stimulera barn och ungdomar till att bli aktiva drogmotståndare, samt även innehålla sociala inslag. Ansökningsblankett och information har i dagarna gått ut till samtliga lokalföreningar, men ni hittar även blankett och information nedan. Sista dag att ansöka om bidrag är 14/12.

Vi hoppas att samtliga lokalföreningar tar chansen och anordnar jullovsaktiviteter för sina medlemmar!