Extra

Vill du vara med och bidra till vårt arbete för ett narkotikafritt samhälle? Vi söker styrelseledamot till vår nationella styrelse.

Riksförbundet SIMON, Svenskar och invandrade mot narkotika är en mångkulturell intresseorganisation som arbetar för ett narkotikafritt samhälle och för en ökad integration.

SIMON vill vara en resurs i kampen mot droger och fungera som en bro mellan invandrade och svenskar. Vi bedriver ett förebyggande arbete där vi vill stimulera barn och ungdomar till att bli aktiva drogmotståndare. Vi utbildar droginformatörer, erbjuder föreläsningar, råd- och stödinsatser. Vi arbetar för en ökad integration och vill motverka främlingsfientlighet och okunskap. Vår styrka är medlemmarnas kunskap och erfarenhet, samt deras engagemang för det drogfria samhället.

Vi söker nu dig som har ett intresse för drogfrågor, integrationsfrågor och föreningsarbete! Genom att bli en i styrelsen får du stor möjlighet att påverka och bidra till en utveckling av föreningens frågor på ett nationellt plan.

  • Tidigare engagemang i idéburna organisationer eller erfarenhet av styrelsearbete är meriterande, men inget krav.
  • Du behöver vara myndig och behärska svenska språket i tal och skrift.
  • Ekonomisk utbildning och kompetens är också en merit

Vad innebär uppdraget

  • Att delta i styrelsemötena som äger rum i Stockholm minst fyra gånger per år, på helger.
  • Förutom detta kan du behöva avsätta lite mer tid beroende på vilken post i styrelsen som blir aktuell.
  • Deltagande på andra aktiviteter som föreningen anordnar förekommer ibland men då utifrån överenskommelse.

SIMON är en riksorganisation vilket innebär att styrelsemedlemmarna kommer från olika delar av landet. Vår ambition är att styrelsen ska ha bred representation och kompetens så detta kommer att vägas in när vi väljer kandidater till styrelsen.

Ta chansen att vara med och påverka och göra skillnad. Skicka in din intresseanmälan idag via Volontärbyrån eller kontakta valberedningen.

Har du frågor kontakta:

Valberedningen: Viveca Axelsson, axelsson.viveca@gmail.com