Extra

18/11 NATIONELL KONFERENS drogFOKUS 2020

Den 18/11, kl.09.00, är det dags för den nationella konferensen drogFOKUS 2020. drogFOKUS tar upp aktuella frågor kring alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Bland årets talare finns Lena Hallengren, socialminister, Camilla Nystrand, doktorand inom hälsoekonomi, Anders Prinz, regeringens särskilda utredare, Jenny Rangmar, doktor i psykologi och forskare på FoU i Väst vid Göteborgsregionen, Per Molander, teknologie doktor, tidigare generaldirektör och författare samt Henriette Wallén Warner, docent i psykologi och senior forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

Du behöver inte anmäla dig i förväg utan kan ansluta dig till konferensen den 18/11 via hemsidan http://www.drogfokus.nu/