Extra

MATERIAL FRÅN SEMINARIUM OM FRAMTIDENS ANDTS-STRATEGI 4/11

Den 4 nov 2020 arrangerade IOGT-NTO tillsammans med 21 andra organisationer, varav SIMON var en utav dessa, ett seminarium på temat Framtidens ANDTS-strategi. Seminariet inleddes med ett välkomsttal av WHO:s programchef för alkohol och narkotika i Europa, Carina Ferreira Borges. Därefter följde presentationer från Magnus Jonsson från Socialdepartementet och Anna Månsdotter från Folkhälsomyndigheten. Sista presentationen gjordes av Håkan Leifman och handlade om civilsamhället ANDTS-Skuggstrategi.

Seminariet avslutades med ett panelsamtal mellan Mona Eriksson (Polisen), Percy Larsson (Skatteverket) och Ulrika Ankargren (Länsstyrelsen).

Seminariet kan ses i efterhand via följande länk: https://www.iogt.se/vad-vi-gor/alkoholpolitik/seminarier-och-forelasningar/seminarium-framtidens-andts-strategi-4-nov-2020/

Civilsamhällets ANDTS-skuggstrategi finns här: https://wwwiogtse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/06/andts_skuggstrategi.pdf