Extra

RIKSFÖRBUNDET SIMON ÅRETS FÖREBYGGARE 2020 !

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) tilldelade i dag Riksförbundet SIMON priset “Årets Förebyggare 2020“.

Priset Årets förebyggare går till en person eller organisation som på ett föredömligt och framgångsrikt sätt tagit initiativ till, inspirerat, implementerat, drivit eller förvaltat ett ANDT-förebyggande arbete lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt.

“Priset är ett erkännande av SIMON:s 30-åriga arbete”, säger Redar Baskin, Förbundsordförande.

Läs motiveringen nedan:

Priset Årets förebyggare 2020 tilldelas Riksförbundet SIMON, Svenskar och invandrade mot narkotika. I 30 år har SIMON varit en mötesplats och plattform för engagerade personer, svenskar och invandrade, att verka och ta ställning för en restriktiv narkotikapolitik i Sverige. Deras medlemmar tar som individer aktivt ställning mot droger. De står bakom förbundets verksamhet med att ge råd och stöd och kunskap om missbruk och narkotika till invandrade grupper och svenskar.

Riksförbundet SIMON:s styrka är medlemmarnas kunskap och erfarenhet, samt deras engagemang för det drogfria lokalsamhället. De arbetar lokalt med att erbjuda alkohol- och narkotikafria aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna. Förbundet har sedan starten arbetat med kunskapshöjande aktiviteter, så som utbildningar och konferenser som vänder sig till medlemmar och andra intresserade. I år gör förbundet en satsning att ta fram narkotikaföreläsningar på flera språk för att nå ut till de största minoritetsgrupperna i Sverige. Förbundet gör även en satsning för att starta en ungdomsverksamhet tillsammans med en kommunikationsinsats inom de frågor som ingår i förbundets uppdrag.  

“Vi är mycket glada och hedrade över att förbundets viktiga arbete för ett narkotikafritt samhälle uppmärksammas. För våra medlemmar betyder priset mycket”, säger Linda Lundberg, Förbundssekreterare på SIMON.

Artiklar om SIMON och utmärkelsen Årets förebyggare 2020

SIMON årets förebyggare 2020

Årets förebyggare utsedda – Drugnews

Riksförbundet SIMON, Svenskar och invandrade mot narkotika – Årets förebyggare 2020

Juryn för 2020 års priser har bestått av representanter från CAN, IQ och Länsstyrelserna