Extra

FÖRBUNDSSTÄMMA 2020

Lördagen den 12 december hade Riksförbundet SIMON sin första digitala förbundsstämma någonsin. Ombud och förtroendevalda från Boden i norr till Kristianstad i söder deltog.

På förbundsstämman beslutades bland annat om en ny stadga, ett antal nya riktlinjer och policys, samt genomfördes val av förbundsstyrelse, valberedning samt revisorer för de två kommande åren. Det delades också ut ett pris till “Årets SIMON medlem” Hassan Mohumed, SIMON Boden. Grattis Hassan!

Redar Baskin fick fortsatt förtroende som förbundsordförande. Som ledamöter i förbundsstyrelsen valdes Ingela Broberg, Linda Ammoun, Mats Einestam, Hassan Mohumed, Abdirashid Ahmed, Didier Nzeyimana. Som ersättare valdes Saba Ghebrezghi och Ahmed Mohamed.

Tack till våra fantastiska föreningar som deltog!

Tack till presidiet som höll i trådarna och ledde oss igenom mötet!