Extra

SIMON: DÅTID, NUTID, FRAMTID

Nu är SIMON:s jubileumsbok klar – SIMON: Dåtid, Nutid, Framtid. Boken kombinerar historiska tillbakablickar med framåtsyftande samtal och intervjuer. Med lärdomar från dåtiden och visioner för framtiden målar vi här en bild av vad SIMON är och vad SIMON kan vara i framtiden.

Boken kommer även att ingå i en studiecirkel på samma tema.

Boken är publicerad av SIMON, i samarbete med NBV. Författare: Thor Rutgersson.