Extra

ÖPPEN ANMÄLAN TILL “SVERIGE MOT NARKOTIKA”

Den 23 mars är det dags för konferensen “Sverige mot narkotika”, som i år blir digital. SIMON är medarrangör till konferensen och kommer att delta i programmet med förbundets film “Ingenmansland”, som ingår i förbundets tidigare filmsatsning “För barnens skull”.

För att sätta barnen i fokus i samhällets insatser riktar sig filmsatsningen “För barnens skull” till dem som i sina arbeten och i föreningslivet möter familjer och barn som flytt till Sverige, men också till föräldragrupper.

Programmet för “Sverige mot narkotika” utgår från konferensens fyra huvudinriktningar:
1) Hälsofrämjande och förebyggande
2) Rättsvårdande och polisiära insatser
3) Vård och behandling
4) Folkrörelser och folkligt motstånd.

Här kan du ladda ned programmet!

För anmälan: Sverige mot narkotika 23 mars 2021 – Borås Stad (boras.se)