Extra

Möte med Samsjuklighetsutredningen för samtal om ökad förståelse av vikten av språk- och kulturkompetens inom vård- och omsorg

Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att se över hur insatser för personer med samsjuklighet med missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos kan ske mer samordnat. Riksförbundet SIMON har fått möjlighet att träffa Samsjuklighetsutredningen för samtal om hur dessa frågor berör våra målgrupper. Bland annat att behovet av insatser som samhället erbjuder också kan anpassas till olika gruppers behov. För SIMON:s del gäller det bland annat att få ökad förståelse för vikten av språk- och kulturkompetens inom vården och omsorgen. 

Mötet skedde på länk med regeringens särskilda utredare Anders Printz, sekreterare Maria Branting och Ewa Gustafson jurist på utredningen. Från SIMON deltog Kerstin Eriksson och Ann-Sofie Roberntz. 

Länk: S2020:08 Samsjuklighetsutredningen