Extra

Riksförbundet SIMON förnyar sitt medlemskap i World Federation Against Drugs, WFAD

Riksförbundet SIMON förnyar sitt medlemskap i World Federation Against Drugs, WFAD. WFAD är en internationell organisation bestående av 306 medlemsorganisationer från ett 60-tal länder. WFAD:s samtliga medlemsorganisationer arbetar för det drogfria samhället bl.a. genom insatser för att stärka familjen och lokalsamhällen runt om i världen i kampen mot droger.

WFAD is a multilateral community of non-governmental organisations and individuals. We share a common concern that illicit drug use is undercutting traditional values and threatening the existence of stable families, communities, and government institutions throughout the world. Our aim is to work for a drug-free world. Källa: WFAD