Extra

Projektarbete med Södertörns högskola våren 2021

PROJEKTARBETE OM DROGINFORMATÖRSVERKSAMHETEN

Under våren kommer SIMON att ingå ett projektarbete med en student på IMER-programmet (Internationell Migration och Etniska Relationer) på Södertörns högskola.

Projektarbetet kommer att handla om SIMON:s droginformatörsverksamhet, som är en del av förbundets förebyggande arbete mot droger och missbruk.

Projektet kommer att pågå mellan mars – juni månad 2021.