Extra

Riksförbundet SIMON – Medlemmar i Folkets Husby

Riksförbundet SIMON är nu medlemmar i föreningen Folkets Husby, som ligger i hjärtat av Järvaområdet i Stockholm.

Folkets Husby är en medborgardriven mötesplats i norra Järva med fokus på samhällsengagemang, folkbildning och kultur. Föreningen består av ett 50-tal föreningar som engagerar sig på olika sätt. Som medlemmar i Folkets Husby vill SIMON bidra till husets verksamhet och samarbeta för Järvas bästa.