Extra

Nu startar vi Unga SIMON:s nationella nätverk och vill att du ska hänga med oss!

Vill du jobba för ett drogfritt samhälle och är 16-25 år?

Nu startar vi Unga SIMON:s nya nationella nätverk för ungdomar mellan 16-25 år, som vill vara en resurs i kampen mot droger.

Vilka vi är

Unga SIMON är ett nätverk av ungdomar som kämpar mot droger. Vi är en del av Riksförbundet SIMON, Svenskar och invandrade mot narkotika och vi finns till för ungdomar mellan 13-25 år. Förutom att jobba mot droger är vi en mångkulturell intresseorganisation som arbetar mot främlingsfientlighet och rasism. Vi är också partipolitiskt och religiöst obundna.

Om Unga SIMON:s nationella nätverk

Som medlem i vår nationella nätverksgrupp kommer du vara en viktig resurs i kampen mot droger. Du kommer att vara med i en ny viktig ungdomsorganisation, som jobbar för ett drogfritt samhälle. Gruppen består av ungdomar som kommer från olika delar av landet och ni kommer att jobba tillsammans eller i mindre grupper med aktiviteter och frågor som ni tycker är viktiga. 

Unga SIMON är ideellt och innebär bland annat att vara med på Unga SIMON:s aktiviteter. Att stödja planering av aktiviteter och läger och skapa mötesplatser för ungdomar som vill engagera sig för ett narkotikafritt samhälle. Att sprida kunskap och information om narkotikafrågor och riskerna med bruk av narkotika bland ungdomar. Att vara ambassadör för Unga SIMON och representera oss, t.ex. under Järvaveckan eller Almedalen. Att stödja förbundsstyrelsen och den lokala ungdomsverksamheten runt om i landet operativt, samt att delta i projekt. Ni kommer till en början arbeta nära tillsammans med förbundssekreteraren, tills ni känner er trygga att driva arbetet  på egen hand. Som medlem i Unga SIMON:s nationella nätverksgrupp blir du invald på två år.  

  • Du kommer att ges möjlighet att bidra med ditt perspektiv och dina erfarenheter
  • Det finns stora möjligheter för Dig att ta initiativ till aktiviteter och verksamhet
  • Du är med och startar upp en utav Sveriges viktigaste ungdomsorganisationer

Inga särskilda förkunskaper eller erfarenhet krävs. Det viktiga är att du vill lära dig, tycker det är kul att samarbeta och ta lite ansvar.

Du behöver vara drogfri för att engagera dig i Unga SIMON. Du får en introduktion i början och under uppdraget får nätverket utbildning och stöd. Ni kommer att samarbeta med våra lokala nätverk runt om i landet. Då vi är en riksorganisation innebär det att gruppens deltagare kommer från olika delar av landet.

Omfattning

Du bestämmer själv hur mycket tid du vill lägga ned på ditt engagemang, men ett minimum är deltagande på de möten som Unga SIMON har där gruppen träffas och planerar Unga SIMON:s aktiviteter, inkl. förberedelse inför möten. Du behöver också vara intresserad av att  ta lite ansvar för aktiviteter, samt delta på någon utan Unga SIMONs aktiviteter. Våra möten möten hålls minst 4 gånger/år.

När och Var?

Uppdraget utförs via digitala möten, vid tider som gruppen kommer överens om tillsammans, men mestadels på kvällar och helger.

  • Att delta i Unga SIMONs träffar som äger rum via zoom-länk/i Stockholm minst fyra gånger årligen på helger.
  • Förutom detta kan du behöva avsätta lite mer tid beroende på aktuella aktiviteter.
  • Deltagande på andra aktiviteter som Unga SIMON eller riksförbundet anordnar förekommer ibland men då utifrån överenskommelse

Intresserad?

Hör utav dig direkt! Skicka in din intresseanmälan i dag till e-post: simon@simon.org.se. Skriv “Unga SIMON nätverksgrupp” i ärenderaden.