Extra

SIMON söker dig som vill engagera dig för ett drogfritt Stockholm!

SIMON Stockholm söker ordförande och nya ledamöter till styrelsen.

SIMON Stockholm, Svenskar och invandrade mot narkotika är en förening som arbetar för ett narkotikafritt samhälle och för en ökad integration.

Genom att bli en i styrelsen får du stor möjlighet att påverka och bidra till en utveckling av föreningen i Stockholm.

Som styrelseledamot leder och genomför du det lokala arbetet tillsammans med övriga ledamöter i styrelsen. Som ordförande ansvarar du även för att leda och samordna styrelsens arbete.

Vårt förbund är en mångkulturell organisation och vi vill vara en resurs i kampen mot droger. Vi bedriver ett förebyggande arbete där vi vill stimulera barn och ungdomar till att bli aktiva drogmotståndare (www.ungasimon.se).

Vi utbildar droginformatörer, erbjuder föreläsningar, samt råd- och stödinsatser. Vi arbetar också för en ökad integration och vill motverka främlingsfientlighet och rasism. Vår styrka är medlemmarnas kunskap och erfarenhet, samt deras engagemang för det drogfria samhället.

Årsmötet hålls i juni, så hör utav dig och anmäl ditt intresse på en gång!

Anmälan görs via vår annons hos Volontärbyrån: https://www.volontarbyran.org/en/node/93472

Vad innebär uppdraget

  • Att delta i styrelsemötena som äger rum i Stockholm
  • Att som styrelseledamot leda och genomföra det lokala arbetet tillsammans med övriga ledamöter i styrelsen
  • Att bidra med ditt perspektiv och dina erfarenheter som styrelseledamot
  • Att delta på andra aktiviteter som föreningen anordnar

Vår ambition är att styrelsen ska ha en bred representation och kompetens så detta kommer att vägas in när vi väljer kandidater till styrelsen. SIMON är en riksorganisation vilket innebär att föreningen tillhör ett riksförbund (www.simon.org.se).

Ta chansen att vara med och påverka och göra skillnad! Anmäl ditt intresse så kontaktar vi dig och berättar mer!

Anmälan görs via vår annons hos Volontärbyrån: https://www.volontarbyran.org/en/node/93472