Extra

Digitalt seminarium om “Psykisk ohälsa och våra erfarenheter inom SIMON”

Välkomna till ett seminarium om psykisk ohälsa och våra erfarenheter inom SIMON.

Området psykisk hälsa och suicidprevention ska få en långsiktig nationell strategi med prioriteringar, målformuleringar och en uppföljningsplan. Organisationer och föreningar med kunskap om och erfarenhet av psykisk ohälsa får nu lämna in underlag till den kommande strategin utifrån de verksamheter och målgrupper som är i fokus för respektive organisation. Syftet är att ge en mer heltäckande bild av nuläget och utvecklingsbehov inom området.

Vi bjuder därför in till ett digitalt seminarium torsdagen den 30 september, kl.19.00- 20.00, där vi hoppas att så många som möjligt kan vara med. Vi behöver veta mer om psykisk ohälsa och suicidfrågor inom SIMON. Vi behöver också ta fram idéer och förslag på vad man kan göra för att förbättra situationen inom dessa områden utifrån vårt perspektiv. Det är så viktigt att det arbete vi gör och de målgrupper SIMON företräder finns representerade i arbetet med strategin.

Vi hoppas att många vill vara med! Du anmäler dig senast den 20 september genom att skicka ett mejl till: simon@simon.org.se.

Varmt välkomna!