Extra

SIMON-dagar 23-24 oktober

Den 23-24 oktober bjöd riksförbundet in till SIMON-dagar i Stockholm. Ett tiotal föreningar deltog på konferensen, från Boden i norr, till Kristianstad i söder . Under helgen diskuterades metoder och verktyg för att stärka SIMON:s lokalföreningar i det lokala drogförebyggande arbetet. Ett extra fokus låg denna gång på en omstart av föreningslivet efter pandemin.

I workshops planerade de olika föreningarna nästa års lokala drogförebyggande aktiviteter, samt fördes samtal om vilka SIMON i dag saknar i förbundet och hur vi ska nå dem. Förbundets viktiga arbete med påverkansfrågor togs också upp och deltagarna fick kunskap och verktyg med sig hem att använda till sitt lokala påverkansarbetet.