Extra

SIMON samarbetspartner till konferensen Förebygg.nu

Den 3-4 november går konferensen Förebygg.nu av stapeln. Förebygg.nu sprider kunskap om det ANDTS-förebyggande arbetet och är en mötesplats för alla dem som arbetar med prevention. Riksförbundet SIMON är en utav konferensens samarbetspartners.

På konferensen tas många intressanta och högaktuella frågor upp. Ett urval från programmet:

  • Cannabis och attityder.
  • Föräldraskapsstöd
  • Narkotika och organiserad brottslighet
  • Utsatthet i barndomen och toxisk stress – vad kan vi göra för att förhindra det
  • Att lyckas med lokal ANDT-s prevention