Extra

Förbundsstämma 2022

Lördagen den 14 maj, kl.11.00-15.00 har Riksförbundet SIMON ordinarie förbundsstämma. Förbundsstämman kommer att hållas digitalt denna gång för att på bästa sätt använda förbundet resurser effektivt. Vi kan redan nu informera om att förbundet framåt hösten planerar att bjuda in till SIMON-dagar och liksom tidigare år planeras en två dagars konferens där medlemmarna möts fysiskt för samtal och aktiviteter.

STÄMMOHANDLINGAR

Motioner skall vara kansliet tillhanda senast sex veckor före stämman dvs senast 2/4. Handlingar och länkar till stämman skickas ut till anmälda ombud senast två veckor innan dvs den 29/4.

ANMÄLAN

Anmälan med namn, e-post, lokalförening samt mobilnummer görs senast den 25 april 2022 till e-post: simon@simon.org.se. Efter att du anmält dig till förbundsstämman får du en bekräftelse via e-post från kansliet. Skulle du mot förmodan inte få en bekräftelse på att din anmälan är mottagen, vänligen kontakta förbundet.

Varmt välkomna!