Extra

Föreläsningar om narkotika för föräldrar på svenska, farsi, arabiska och somaliska

SIMON, Svenskar och invandrade mot narkotika, studieförbundet NBV och Narkotikapolitiskt Center har tillsammans tagit fram två föreläsningar om narkotika som vänder sig till dig som är förälder eller annan vuxen i ungas närhet.

Samtal om unga och narkotika

Två föreläsningar finns att ta del av på svenska och arabiska.

  • “Samtal om unga och narkotika – att förebygga”.
  • “Samtal om unga och narkotika – att upptäcka”.

Hur upptäcker man om ens barn använder droger?

Förutom föreläsningarna så finns det också tre filmer som har översatts till farsi, arabiska och somaliska.

Filmerna tar upp råd och tips till föräldrar som ställer sig frågorna “Hur förhindrar jag att mitt barn använder droger?”, “Hur upptäcker man om ens barn använder droger?”, samt hjälper dig som föräldrar att besvara vanliga argument för och emot droger som ungdomar använder.

Filmerna bygger på boken ”Droghandboken – en guide för föräldrar och andra nyfikna”, som är skriven av Erik Leijonmarck, som arbetat med narkotikafrågor både i Sverige och internationellt.

Här hittar du materialet

Föreläsningar och filmer om unga och narkotika.