Extra

Förbundsstämma 2022

Lördagen 14 maj hade Riksförbundet SIMON förbundsstämma. Ombud och förtroendevalda från Boden i norr till Kristianstadi söder deltog.

På förbundsstämman beslutades bland annat om inriktningen för SIMON:s verksamhet de kommande tre åren, samt genomfördes val av förbundsstyrelse, valberedningen och förtroendevalda revisorer.

Saba Ghebrezghi valdes till ny förbundsordförande för SIMON, då Redar Baskin, ordförande sedan många år, valde att inte ställa upp för omval av personliga skäl. Till ledamöter i förbundsstyrelsen valdes Mats Einestam, Didier Nzegiyama, Linda Ammoun, Hassan Mohumed, Mohamed Raage, Emre Dölek. Till ersättare valdes Amina Osman och Abdirashid Ahmed.

Tack till våra fantastiska föreningar som deltog!

Tack till presidiet som höll i trådarna och ledde oss igenom mötet!