Extra

Inbjudan till S.L.A.N:s webbinarium på temat ”Ungas uppfattning om Cannabis” den 13 juni 2022

Föreläsningen följs av ett panelsamtal mellan ett antal representanter från olika relevanta aktörer under ledning av SLAN:s ordförande Pia Steensland.

Deltagarna i samtalet kommer presenteras i närmare anslutning till webbinariet. Länk till anmälan: https://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=12016&key=573

Anmälan senast den 13 juni 2022 kl.10.00, en länk kommer sedan att skickas ut till de som anmält sig.

Vid frågor och/eller funderingar kontakta Håkan Eriksson 070-710 66 70.