Extra

Nytt kunskapspaket till lokalföreningarna

Ett nytt kunskapspaket har tagits fram till SIMON:s medlemmar. Materialet introducerar till preparatlära, informerar om vad som är en drog, samt ger aktuell kunskap om svenskarnas användning och beroendeproblem av alkohol, narkotika och tobak. Det innehåller även diskussionsunderlag på temat sant eller falskt samt roliga värderingsövningar som passar att användas vid lokalföreningarnas medlemsmöten och andra aktiviteter.