Extra

Inbjudan till Q-jourens lunchföreläsning 12 september

Qjouren bjuder in till digital lunchföreläsning måndagen den 12 september

Vilket stöd behöver kvinnor i missbruk/beroende som är utsatta för våld? Skiljer det sig från andra kvinnors behov? I den här föreläsningen blir frågor om hur man kan arbeta med våld i nära relationer när missbruk/beroende är en del av vardagen.

Föreläsare är Carin Holmberg, sociolog och författare.
Föreläsningen är kostnadsfri, öppen för alla, både yrkesverksamma och privatpersoner.

Datum: 12 september 2022
Tid: 12:00-13:00
Plats: Zoom
Länk: https://us06web.zoom.us/j/81170840918…
Föreläsningen är gratis och nås via länken ovan.