Extra

Nytt material om SIMON

Nu finns det ett nytt informationsmaterial om Riksförbundet SIMONs verksamhet på de lösenordskyddade medlemssidorna. Materialet kan användas av SIMONs medlemmar vid medlemsmöten, samt vid extern representation, t.ex. när lokalföreningarna är ute och informerar om SIMON och föreningens verksamhet.