Extra

SIMON deltog på konferensen drogFOKUS

Den 26-27/10 deltog medlemmar från SIMON på konferensen drogFOKUS, som är Sveriges största konferens om förebyggande vård och behandling samt brottsförebyggande och hälsofrämjande arbete kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Under två dagar gavs det tillfälle till nätverkande, ny kunskap och samverkan.