Extra

KSAN ordförandekonferens 10 november

SIMON:s Kvinnokommitté deltar på KSAN:s Ordförandekonferens den 10/11 i Stockholm.