Extra

Inbjudan till NPC seminarium “Samhällskostnader för narkotikabruk”

Narkotikapolitiskt center (NPC) bjuder in till ett digitalt seminarium den 19/1, kl.14.30-15.30. SIMONs medlemmar är välkomna att delta!

Anmälan görs via den här länken: https://narkotikapolitisktcenter.se/hostens-och-vinterns-webbinarier/

Om seminariet:

Vi har länge känt till vad alkohol och tobak kostar samhället, men hur ser kostnaderna ut för narkotika? Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten genomfört en så kallad sjukdomskostnadskalkyl, som visar att de samhällsekonomiska kostnaderna för narkotikaanvändning i Sverige kan uppskattas till 38,5 miljarder kronor (2020).
Thomas Hofmarcher, forskningschef från IHE berättar om rapporten tillsammans med Joakim Strandberg, enhetschef på Folkhälsomyndighetens enhet för drogprevention.