Extra

SIMON samarbetspartner till “Spela roll” veckan med fokus på barn som växer upp i familjer där alkoholmissbruk finns

Riksförbundet SIMON är samarbetspartner till “Spela Roll veckan”. 2023 års “Spela Roll vecka” riktar ett brett fokus på situationen för barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Arrangemanget uppmärksammas i många länder och sätter fokus på barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Vad finns det för risk- och skyddsfaktorer? Hur kan omgivningen i form av till exempel skola, civilsamhälle eller socialtjänst spela roll? Under veckan hålls fyra kostnadsfria digitala föreläsningar på zoom, föranmälan via denna länk: https://duspelarroll.se/

Om seminarierna:

Måndag 13/2 Barnets perspektiv med Sophie Jahn från ”Nattryttarna”

Sophie Jahn är författare till boken Pappas flicka på hästgården. Hösten 2022 var det premiär för tv-serien Nattryttarna, som är baserad på hennes uppväxt.

Boken och serien skildrar hennes uppväxt bakom idyllen på hästgården. Sophie Jahn är ambassadör för Stiftelsen Trygga Barnen som stöttar barn och unga vuxna som växer upp i hem med missbruk.  Under seminariet delar Sophie med sig av sin uppväxt och hur du som vuxen kan spela roll för barn i din omgivning – för att historier likt hennes inte ska upprepas.

Under seminariet delar också Blå Bandet och Stiftelsen Trygga Barnen med sig av tips för hur du som vuxen kan agera när du misstänker eller vet att ett barn far illa.

Värdar för seminariet är Blå Bandet och Stiftelsen Trygga Barnen i samarbete med Studieförbundet NBV.

Tisdag 14/2 Forskning om unga med föräldrar som dricker för mycket

Det står klart att det är många barn och unga som upplever problem av deras föräldrars drickande. Mats Ramstedt, forskningsansvarig på CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) berättar närmare om en ny svensk studie där man även har tittat på om och hur mycket detta påverkar ungas hälsa och sociala relationer. Vad finns det för kunskap att hämta och använda vidare?

Värd för seminariet är CAN i samarbete med Studieförbundet NBV.

Onsdag 15/2 Stödgrupper som gör skillnad

Många barn och unga som växer upp i hem där någon dricker för mycket har berättat att deras liv blir bättre när de fått delta i en stödgrupp. Hur kan man arbeta framgångsrikt med stödgruppsverksamhet? Och hur når man dem som har behov? Vi kommer att få många exempel från landet. Under seminariet deltar representanter från Kungälv, där kommunen och Svenska kyrkan samarbetar kring stödverksamheten.

Värdar för seminariet är Junis och Hela Människan i samarbete med Studieförbundet NBV.

Torsdag 16/2 Samtal med barn och ungdomar

Vad i samtal är det egentligen som skapar förändring och motivation? Under detta seminarium kommer psykoterapeuten och socialpedagogen Petter Ivarsson att prata om att samtala med barn och unga. Hur kan vi utveckla vår förmåga till samtal och bemötande? Vad säger forskningen?

Petter Iwarsson är legitimerad psykoterapeut och socialpedagog med vidareutbildning inom handledning och familjebehandling. Efter många år som sakkunnig på Bris arbetar Petter nu med psykoterapi, föreläsning och utbildning i egen regi samt som skolkurator. Petter är författare till böckerna Samtal med barn och ungdomar, Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling och Du behövs som vuxen.

Värd för seminariet är Nätverket de Glömda Barnen Västra Götaland i samarbete med Studieförbundet NBV.